Registrul Agricol

COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL

   Compartimentul Registru agricol face parte din aparatul de specialitate al Primarului comunei Păuşeşti-Măglaşi şi funcţionează sub coordonarea secretarului general al comunei. Personalul încadrat în acest compartiment desfăşoară următoarele activităţi:

 • ◉ completează registrele agricole în format letric şi în format electronic cu datele specifice în conformitate cu prevederile O.G. nr.28/2008, Legii nr. 98/ 2009 şi H.G. nr. 1632 / 2009 la sediul primăriei
 • ◉ ţine la zi registrele agricole, operând modificările survenite în urma vânzării/cumpărării, obţinerii de bunuri ca urmare a succesiunilor etc.
 • ◉ centralizează datele în registrul agricol centralizator, prezentând situaţia la Direcţia Judeţeană de Statistică pentru verificarea datelor înscrise.
 • ◉ dă relaţii petenţilor în legătura cu poziţiile de rol din registrele agricole curente şi din arhivă asigurând zilnic activitatea de relaţii cu publicul în acest domeniu
 • ◉ întocmeşte rapoartele statistice R.Agr,, asigurând furnizarea acestora către Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea la termenele stabilite
 • ◉ verifică deţinerea suprafeţelor de teren şi existenţa produselor în vederea întocmirii certificatului de producător
 • ◉ întocmeşte şi eliberează certificatele de producător agricol deţinătorilor de teren, animale, pomi fructiferi, în vederea valorificării produselor (legume, fructe, produse lactate, etc.).
 • ◉ ţine evidenţa terenurilor agricole arendate
 • ◉ întocmeşte şi eliberează la cerere, atât din registrele agricole curente cât şi din cele aflate în arhivă, adeverinţe pentru E-ON, Poliţie, S.P.C.L.E.P., A.P.I.A., Judecătorie, Notariat, bănci, APASERV. etc.
 • ◉ întocmeşte şi eliberează adeverinţe în vederea întocmirii/prelungirii dosarelor de ajutor social, a dosarelor pentru alocaţia de susţinere a familiei şi cele de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, potrivit legislaţiei în vigoare.
 • ◉ pe baza datelor înscrise în registrele agricole, completează pe Anexa 24 datele referitoare la bunurile imobile deţinute de defuncţi, în vederea deschiderii procedurii succesorale.
 • ◉ verifică şi completează cererile tip de marcare a materialului lemnos de pe proprietăţile cetăţenilor.
 • ◉ participă la întocmirea documentaţiei pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenului, în conformitate cu legea.
 • ◉ se deplasează împreună cu comisia de specialitate la faţa locului, la solicitarea petenţilor, în vederea constatării situaţiei existente pe teren, participând la întocmirea şi eliberarea certificatului de atestare a posesiei sub nume de proprietar.
 • ◉ participă la dezbaterile comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001, întocmind procesele verbale şi asigurând documentele necesare desfăşurării şedinţelor.
 • ◉ întreţine şi actualizează la calculator programul referitor la registrul agricol etc..