Programe si strategii

Cuprins

PREAMBUL 2
CAPITOLUL I. CADRUL NATURAL 10
     1.1 Așezarea geografică și prezentarea teritoriului 10
     1.2 Clima 15
     1.3 Elemente ale cadrului natural 15
CAPITOLUL II. ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE A COMUNEI PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI 19
     2.1 Populația 19
     2.2 Resursa umană 21
     2.3 Forța de muncă 23
     2.4 Sistemul de educație și învățământ 24
     2.5 Servicii sociale 28
     2.6 Administrația public locală 32
     2.7 Agricultura 33
     2.8 Necesități și opțiuni ale populației 34
CAPITOLUL III. INFRASTRUCTURA 36
     3.1 Infrastructura rutieră 36
     3.2. Alimentarea cu apă 41
     3.3 Rețeaua de canalizare și epurare ape uzate 45
     3.4 Alimentarea cu gaze naturale 48
     3.5 Alimentarea cu energie electrică 49
     3.6 Instituții publice și de interes public 50
CAPITOLUL IV. ANALIZA SWOT 58
CAPITOLUL V. PARTENERI ÎN ELABORAREA, APROBAREA ȘI APLICAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 109
CAPITOLUL VI. VIZIUNE DE DEZVOLTARE - ELEMENTE DE CONTEXT, VIZIUNE STRATEGICĂ, OBIECTIVE, REFORME 137
CAPITOLUL VII. PLANUL DE ACȚIUNE 225